موضوعاتکاربر/تاریخپاسخ هانمایش هاآخرین ارسالی
ریست اگهی ... ...nimapp2019/04/10 در 23:5711115admin2019/04/11 در 05:21
برخوردباکاربرخاطی درانجمن آذربا ...معرفی به مراجع ذیصلاح ...arash012019/04/06 در 19:2711024admin2019/04/08 در 19:42
عدم واریز ... ...nimapp2019/02/04 در 10:1121045nimapp2019/02/04 در 19:11
اگهی های حمایت... ...fari42018/12/16 در 13:3601126fari42018/12/16 در 13:36
حمایت لود نمیشه ... ...azi492018/08/31 در 11:3111469admin2018/08/31 در 17:18
عدم تایید آگهی... ...abbasi32018/08/14 در 09:0221286abbasi32018/08/15 در 07:05
تبلیغات کلیکی... ...fari42018/08/13 در 06:150973fari42018/08/13 در 06:15
اگهی ریست نشد ... ...azi492018/04/28 در 22:1511425arash012018/04/29 در 04:38
پاسخگویی پشتیبانی آذرباکس ... ...mostafa662017/08/24 در 10:4012066hojbar2017/11/27 در 09:35
پاسخ تیکت داده میشود ...اماقانع نمیشویدوبازحرف خودتان رامیگویید ...admin2017/11/03 در 11:1501932admin2017/11/03 در 11:15
عدم اتصال به درگاه بانکی برای باز ......... ...aliakbar17222017/09/29 در 14:5221735aliakbar17222017/09/29 در 18:36
عدم افزایش موجودی ... ...sajjadsi2017/09/28 در 16:541845admin2017/09/28 در 21:33
عدم افزایش موجودی ... ...sajjadsi2017/09/24 در 12:2531860sajjadsi2017/09/26 در 06:23
راهنمایی کنید ... ...azi492017/09/04 در 22:4611862arash012017/09/05 در 07:00
جهت یادآوری ...پیگیری درخواستها ...admin2017/08/24 در 13:2111766hamid37422017/08/28 در 12:25
پشتیبانی پاسخ نمیدهد ... ...hosnam2017/08/19 در 07:0921733esmatt2017/08/19 در 08:04
دیر پاسخ دادن پشتیبانی ... ...mahdiyar122017/08/07 در 17:1641564admin2017/08/08 در 09:49
لود نشدن آگهی مدیر ... ...MahdiZeim2017/07/20 در 06:5661854admin2017/07/20 در 20:02
مشکل در بازیافت سرمایه ... ...fotosan882017/07/17 در 19:2911413azarahar2017/07/17 در 21:28
عدم کلیک زیرمجموعه ها ... ...sepehr3492017/07/14 در 16:1611138admin2017/07/14 در 16:31
موضوعاتکاربر/تاریخپاسخ هانمایش هاآخرین ارسالی
شارژریسلر  شارژریسلر
شارژریسلر  شارژریسلر
logo-samandehi