موضوعاتکاربر/تاریخپاسخ هانمایش هاآخرین ارسالی
خانه ام ابریست ...شعری از نیما ...M4peri2019/12/31 در 13:4801040M4peri2019/12/31 در 13:48
سیولیشه ...شعری از نیما ...M4peri2019/12/31 در 13:290898M4peri2019/12/31 در 13:29
می تراود مهتاب ...شعری از نیما ...M4peri2019/12/31 در 13:190693M4peri2019/12/31 در 13:19
نحوه حركت گله گرگ ها : ... ...ghazalbanoo2019/10/14 در 14:2901414ghazalbanoo2019/10/14 در 14:29
شروعی دوباره، اینبار در جایی دیگ ... ...ghazalbanoo2019/10/14 در 14:2801023ghazalbanoo2019/10/14 در 14:28
گاهی واقعأ دوست داشتن کافی نیست... ... ...ghazalbanoo2019/10/03 در 16:1501306ghazalbanoo2019/10/03 در 16:15
آخرین چهارشنبه... ... ...ghazalbanoo2019/10/03 در 16:1101117ghazalbanoo2019/10/03 در 16:11
ﺧﺎﮐﺴﭙﺎﺭﯼ حافظ ... ...ghazalbanoo2019/07/30 در 05:1301353ghazalbanoo2019/07/30 در 05:13
هنوزم رژیم داری؟ ... ...ghazalbanoo2019/07/30 در 05:1101319ghazalbanoo2019/07/30 در 05:11
عُمدهٔ مطلب پوله ! ... ...ghazalbanoo2019/07/30 در 05:0901187ghazalbanoo2019/07/30 در 05:09
.یکی گل و لای را می دید و دیگری ستا ... ...ghazalbanoo2019/07/30 در 05:060993ghazalbanoo2019/07/30 در 05:06
تعارف شاه عبدالعظیمی ... ...ghazalbanoo2019/07/27 در 17:2601051ghazalbanoo2019/07/27 در 17:26
«شاید در بهشت بشناسمت!» ... ...ghazalbanoo2019/07/27 در 17:2401037ghazalbanoo2019/07/27 در 17:24
هم فرکانس ... ...raspin2019/07/20 در 11:5901561raspin2019/07/20 در 11:59
نام نیکو..... ... ...ghazalbanoo2019/07/13 در 06:2301331ghazalbanoo2019/07/13 در 06:23
دردت چیست؟؟؟ ... ...ghazalbanoo2019/07/13 در 06:2201170ghazalbanoo2019/07/13 در 06:22
مرضیه.. ... ...ghazalbanoo2019/06/13 در 03:5901775ghazalbanoo2019/06/13 در 03:59
سعی کنیم ثروتمند زندگی کنیم... ...ghazalbanoo2019/06/13 در 03:5601641ghazalbanoo2019/06/13 در 03:56
شایعه مردن شاه... ... ...ghazalbanoo2019/06/13 در 03:5201537ghazalbanoo2019/06/13 در 03:52
کد خدا... ... ...ghazalbanoo2019/05/28 در 23:3601777ghazalbanoo2019/05/28 در 23:36
موضوعاتکاربر/تاریخپاسخ هانمایش هاآخرین ارسالی
  
  
logo-samandehi